Administratorem danych osobowych w grze Toril.pl jest administracja Toril, dane są przetwarzane jedynie w celu indywidualnego zarządzania kontem, są gromadzone tylko na serwerze i nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem firmy hostingowej która nie dysponuje prawem do ich przetwarzania. Możesz w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy, korzystając z opcji "Usuń konto" w opcjach konta. Dostęp do danych zawartych w backupie danych zapisanych na serwerze ma tylko administrator danych osobowych, który gwarantuje ich bezpieczeństwo.

I Postanowienia ogólne

1. Gra Toril jest tworzonym przez grupę fanów rpg, bezpłatnym MMORPG, bazującym na realiach świata Forgotten Realms. Część nazw własnych w krainie jest używanych na zasadach OGL ˆ Wizards of the Coast, Inc.
2. W grze i na forum obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności odnoszące się do ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych; zabezpieczeń na serwerach, rozpowszechniania treści niedozwolonych) oraz regulamin gry Toril.
3. Akceptując postanowienia regulaminu, gracz przyjmuje do wiadomości, że w grze pojawiają się treści o charakterze seksualnym, wulgaryzmy oraz przemoc. Zaleca się, by z gry korzystały osoby powyżej osiemnastego roku życia.
4. Naruszenie prawa Rzeczypospolitej może zostać zgłoszone organom powołanym do ścigania przestępstw.
5. Potwórcy mogą dowolnie zmieniać regulamin, o czym mają obowiązek poinformować graczy.
6. Wykryte błędy w grze należy zgłosić Potwórcom. Celowe korzystanie z błędów skutkować będzie kasacją konta oraz banem na grę.
7. Gracz ma prawo do przywrócenia konta usuniętego wskutek błędu osoby upoważnionej.
8. Konta nieaktywowane w ciągu 3 dni od utworzenia, z postaciami niezaakceptowanymi w ciągu 14 dni od ich stworzenia oraz porzucone bez wcześniejszego powiadomienia administracji na 1 miesiąc lub dłużej będą kasowane.
9. Dozwolone jest posiadanie przez gracza tylko jednego konta. Osoby korzystające z jednego IP zobowiązane są powiadomić o tym administrację przez pocztę w grze oraz informację w profilu.
10. Nachalne reklamowanie innych gier, firm lub produktów, czy stron internetowych jest zabronione i karane skasowaniem konta.
11. Ciągłe nękanie współgraczy w grze (np. poprzez nieuzasadnione fabularnie złośliwości w narracji, czy plotkach), jak również poza nią (np. na naszym kanale Discordowym) jest zabronione i będzie skutkować banem na grę.
12. Za egzekwowanie postanowień regulaminu odpowiadają Potwórcy oraz osoby przez nich wyznaczone.

II Postacie

1. Imiona, avatary oraz profile powinny odzwierciedlać rasę i płeć postaci oraz być czytelne i wyraźne, mieścić się w granicach klimatu fantasy i nie powinny utrudniać gry pozostałym graczom, w szczególności:
a. nie mogą być plagiatem imienia, avatara lub profilu innego gracza;
b. nie mogą być jednoznacznym wizerunkiem lub fanartem znanych, charakterystycznych i powszechnie rozpoznawalnych postaci z popkultury, w tym, ale nie tylko: z seriali i filmów animowanych, anime, kreskówek, książek i ich okładek, obrazów, etc.;
c. nie mogą być wizerunkami osób powszechnie znanych, w tym, ale nie tylko: aktorów, muzyków, polityków, celebrytów, etc.;
d. avatary w szczególności nie mogą być mangą, zdjęciem, fotomanipulacją bądź rysunkami amatorskimi. W miarę możliwości powinny być jak najbliższe rzeczywistemu wizerunkowi postaci i oddawać jak najwięcej detali. Preferowaną techniką wykonania jest digital painting;
e. avatary nie mogą zawierać scen wulgarnych i prezentować nagości;
f. każdy gracz zobowiązany jest posiadać przynajmniej szczątkowy profil. Za takowy uznaje się przynajmniej kilkupunktową metrykę niepowielającą informacji z jawnej części karty postaci lub kilkuzdanowy opis postaci.
2. Każdy gracz w ciągu 14 dni od dnia rejestracji zobowiązany jest zgłosić gotową postać oraz uzyskać jej akceptację. Gracz nie posiadający akceptacji postaci nie może korzystać z opcji karczmy oraz sesji publicznych do czasu uzupełnienia braków oraz akceptacji postaci przez wyznaczoną do tego osobę. Konta niezaakceptowane po upływie tego terminu mogą zostać skasowane bez ostrzeżenia. Uwaga! Zastrzegamy możliwość zmian pojedynczych rzeczy w KP po akceptacji, jeśli zajdzie taka konieczność i potrzeba.
3. Każdy gracz, który kasuje konto bez uprzedniego zapisania Karty Postaci (w tym celu należy skontaktować się z Obserwatorami) musi liczyć się z tym, że nie będzie mógł wrócić do odgrywania porzuconego bohatera (lub bohaterów). Jeżeli dana postać uczestniczyła w chwili kasacji w sesji publicznej, prowadzący ma prawo zdecydować, w jaki sposób zostaje wyłączona z rozgrywki.

III Inne

1. Grafiki wykorzystane w grze, których nie jesteśmy autorami, nie są wykorzystywane w celach komercyjnych. W wypadku zgłoszonego braku zgody przez autora zostaną natychmiast usunięte.
2. Rejestrując się, gracz wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies (w folderze jego przeglądarki) wymaganych do prawidłowego działania strony.
3. Rejestrując się, gracz zobowiązuje się przestrzegać zasad gry, zarówno opisanych w regulaminie jak i w samej grze. Celowe i nachalne niestosowanie się do zasad może skutkować czasowym lub permanentnym zamrożeniem konta.
4. Gra jest dziełem w pełni fanowskim, a jej Potwórcy nie są jej pracownikami. Nie uzyskują też za jej sprawą żadnych korzyści majątkowych.
5. Wykładni prawa w grze dokonują Potwórcy.
© 2014- Potwórcy na silniku Vallheru Team